foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Speelgoed meenemen

Bij ieder geleend stuk speelgoed krijgt u een datumkaart en een inhoudskaart mee. Op de datumkaart kunt u zien wanneer u het speelgoed weer dient in te leveren. Op de inhoudskaart kunt u lezen uit hoeveel en uit welke onderdelen het speelgoed bestaat. Aan de hand van deze inhoudskaart kunt u, alvorens u leent, zelf kijken of het speelgoed compleet en intact is. Mocht bij deze controle blijken dat er iets vermist of kapot is, dan kunt u zich voor de uitleen melden bij een van onze medewerkers. De inhoudskaart zal aangepast worden, zodat u bij het weer inleveren van dit speelgoed niet aansprakelijk gesteld kunt worden voor in de speelotheek geconstateerde vermissing of schade.

Speelgoed terugbrengen

Wanneer u het speelgoed terugbrengt, wordt het gecontroleerd en geteld door een medewerker van de speelotheek. Wanneer het speelgoed te laat, incompleet, (deels) kapot of vuil is, wordt u een boete opgelegd zoals in het reglement wordt beschreven. Indien u een boete heeft kregen voor ontbrekenende onderdelen van het speelgoed, en u vindt dit later terug, kunt u deze boete terugkrijgen na inlevering van het betreffende onderdeel.